Kdo může volit?

Prezidenta republiky ČR může volit každý občan, který nejpozději ve druhý den voleb dosáhne plnoletosti.

Kdo může být volen?

Prezidentem může být zvolen občan ČR, který je alespoň 40 let starý (stejně jako senátoři). Žádný člověk nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. Voleb se smějí účastnit jen kandidáti, které registrovalo ministerstvo vnitra. K registraci je zapotřebí 20 podpisů poslanců, 10 poslanců senátorů nebo 50 tisíc podpisů občanů ČR, doplněných čísly občanských průkazů či cestovních pasů.

Klíčové termíny a události

 • od 28. února 2017

  Novela zákona

 • 1. října 2017

  Vyhlášení voleb

  Štěch musel volby vyhlásit nejpozději 90 dní před jejich konáním, čili správně by mělo být 14. října 2017.

  Štěch tak ovšem učinil se zhruba sedmitýdenním předstihem. Zdůvodnil to tím, že je již mnoho kandidátů známých a kampaň v podstatě běží. Zároveň chtěl vyhlášení co nejvíc oddálit od říjnových sněmovních voleb…

 • 7. listopadu 2017

  Podání kandidátních listin

 • od 1. prosince 2017

  Schválení kandidátních listin

 • 12.-13. ledna 2018

  První kolo

 • 26.-27. ledna 2018

  Případné druhé kolo

 • 8. března 2018

  Inaugurace

Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.
Reklama