Úterý 18. ledna 2022, svátek má Vladislav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 18. ledna 2022 Vladislav

Prezidentské volby 2023

 

Funkční období současného prezidenta Miloše Zemana končí 8. března 2023. Zeman již nebude moci funkci obhajovat, protože byl zvolen hlavou státu dvakrát za sebou. Nejpozději 90 dní před koncem mandátu by se měla konat volba nové hlavy státu, přesný termín vyhlásí předseda Senátu. 

 

V případě smrti prezidenta se musí volby konat do 90 dnů od úmrtí.

 

V říjnu 2021 politici začali jednat o aktivaci článku 66 Ústavy, který řeší mimo jiné zbavení prezidenta pravomocí, když není schopen vykonávat úřad ze závažných důvodů.

 

Od roku 2021 volí prezidenta občané přímou volbou. Před tím ho volili nepřímo poslanci a senátoři. Historicky prvním, kdo byl zvolen přímou volbou, byl v roce 2013 Miloš Zeman.

 

 

Kandidáti pro nadcházející prezidentské volby

 

V současné době nejsou žádní oficiální kandidáti na prezidenta. Několik lidí ale už záměr kandidovat ohlásilo, u jiných se o to spekuluje. 

 

V srpnu bookmakeři označili za favorita příští prezidentské volby je Andrej Babiš a jeho největším soupeřem může být armádní generál ve výslužbě a dříve předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel. Babiše jako svého možného nástupce vidí i současný prezident Miloš Zeman. 

 

Kandidaturu na post hlavy státu zvažuje například miliardář a spolumajitel společnosti RSJ Investments Karel Janeček. Kandidaturu oznámili, naznačili či zvažují i senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer, kteří to zkoušeli už minule, rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, právnička Klára Long Slámová, která zastupovala například Jiřího Kajínka, šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula, hudebním Michael Kocáb nebo politici Tomio Okamura či Jiří Paroubek.

 

Dalším, o kom se v souvislosti s kandidaturou často spekuluje, je Miroslav Kalousek. Nad kandidaturou zatím váhá vyzyvatel Miloše Zemana ve druhém kole posledních prezidentských voleb Jiří Drahoš a nevyloučila ji ani senátorka Miroslava Němcová.

 

Zajímavosti

Agentura STEM/MARK koncem dubna přinesla průzkum, podle kterého by Češi jako nového prezidenta volili nejčastěji Marka Ebena. Moderátora pořadu StarDance by volilo 14 procent respondentů a celkem 43 procent by jeho volbu zvažovalo. Eben však pro iDNES.cz potvrdil, že kandidovat nehodlá. „Neuvažuji o tom,“ řekl moderátor.


 

Otázky a odpovědi (z webu ministerstva vnitra)


 

Kdo může kandidovat na prezidenta:

Kandidovat může každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 40 let, není ve dnech voleb omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Kdo může podat kandidátku:

Kandidátní listinu může podat nejméně 20 poslanců, nejméně 10 senátorů nebo každý plnoletý občan České republiky a podpoří jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 tisíci občany České republiky oprávněnými volit prezidenta.
Navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan mohou podat pouze jednu kandidátní listinu. Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině. Navrhující poslanci a navrhující senátoři podávají kandidátní listinu prostřednictvím zmocněnce. Navrhující občan může podat kandidátní listinu též prostřednictvím zmocněnce nebo sám.


 

Kdy se odevzdává kandidátní listina:

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem volby do 16:00 ministerstvu vnitra.


 

Volební účet:

Každý kandidát je povinen si pro financování volební kampaně nejpozději do pěti dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu, takzvaný volební účet, a to u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku na území České republiky. Kandidát zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu zveřejněn na jeho internetových stránkách.


 

Jak dlouhé je funkční období prezidenta:

V České republice je funkční období prezidenta pět let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou, zvolen také nemůže být občan, který byl potrestán za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku.


 

Kdy a kde se volí:

Volba prezidenta se na území České republiky koná ve dvou dnech. Prvním dnem je pátek, kdy lze hlasovat od 14:00 do 22:00, druhým dnem je sobota, kdy se hlasuje od 8:00 do 14:00. V zahraničí se volí na zastupitelských úřadech nebo konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

Kolik kol má prezidentská volba:

V prvním kole je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů. Není-li takový kandidát, koná se za 14 dnů druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole nejvyšší počet platných hlasů.
Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát vzdá kandidatury, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě.


 

Kdo může volit prezidenta:

Voličem je občan České republiky, který alespoň druhý den voleb oslavil 18. narozeniny. Ve druhém kole pak i ten občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dovršil plnoletosti. Dále nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.


 

Kde se volí:

Volby prezidenta republiky se konají na území České republiky i v zahraničí na český zastupitelských úřadech. V Česku volič hlasuje ve volebním okrsku na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán ve stálém seznamu voličů, tedy má tam trvalý pobyt. V zahraničí může volič odevzdat hlas na zastupitelském úřadu, u něhož je zapsán do zvláštního seznamu voličů. Výjimkou jsou v obou těchto případech voliči hlasující na voličský průkaz.

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku. Obdobně informuje voliče žijící v zahraničí příslušný zastupitelský úřad o době a místě konání volby prezidenta ve zvláštním volebním okrsku, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, o způsobu hlasování a o datu konání případného druhého kola volby prezidenta.


 

Hlasovací lístky:

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na území České republiky na adresu trvalého pobytu nejpozději tři dny před prvním kolem volby. Voliči v zahraničí obdrží hlasovací lístky pro obě kola volby až ve volební místnosti.
Hlasovací lístky pro prezidentské volby jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud kandidátní listina některého kandidáta nebyla zaregistrována.

Pro druhé kolo volby dostanou voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.


 

Jak se hlasuje:

Volič musí ve volební místnosti prokázat totožnost a státní občanství, a to platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič obdrží od volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno.
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič pak úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě, i úřední obálku vložit do volební schránky.


 

Hlasování na voličský průkaz:

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz příslušný obecní úřad podle místa trvalého pobytu, anebo zastupitelský úřad v případě, že je u tohoto úřadu zapsán ve zvláštním seznamu voličů. S voličským průkazem může hlasovat pak v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v zahraničí na zastupitelských úřadech. Volič může dostat jen jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb.
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.


 

Hlasování do přenosné volební schránky:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. V zahraničí není možno hlasovat do přenosné volební schránky.


 

Prezidenti České republiky

Václav Havel

Václav Klaus

Miloš Zeman

Právě čtete

      Mohlo by vás zajímat