Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


iDNES.cz / Volby

  • Čtvrtek 16. srpna 2018 Jáchym

Volební inventura

O projektu


Hlasoval/a bych pro vznik vlády Bohuslava Sobotky.

Vláda Bohuslava Sobotky byla složena ze zástupců ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

Zamítl/a bych zavedení možnosti vypsat celostátní referendum.

Návrh ústavního zákona by zavedl možnost vypsat referendum na základě návrhu skupiny zákonodárců, vlády či petice občanů. Bylo by v něm možné rozhodovat o vnitřní i zahraniční politice včetně ústavních zákonů a mezinárodních smluv. Hlasovalo se o zamítnutí, tj. Zde ANO=proti referendu, NE=pro referendum.

Smlouvy uzavírané veřejnou správou by měly být povinně zveřejňovány na internetu

De návrhu měla každá smlouva veřejné správy a podniků veřejně vlastněných má být zveřejněna. Smlouvy nezveřejněné v určené lhůtě jsou neplatné.

Státní podniky mají být vyňaty z povinnosti zveřejňovat svoje smlouvy

Návrh umožňoval státním a národním podnikům (např. Budvar, Česká pošta, Povodí, Národní hřebčín) nezveřejňovat svoje smlouvy v Registru smluv.

Hlasoval/a bych pro snížení DPH na léky, knihy a kojeneckou výživu

Novela zákona o dani z přidané hodnoty zavádí třetí (sníženou z 15 na 10 %) sazbu DPH pro léky, knihy, noviny a kojeneckou výživu.

Tzv. 2. důchodový pilíř se měl zrušit

Tzv. “2. důchodový plíř” znamená, že část povinného “důchodového spoření” jde namísto do dnešního průběžného systému do soukromých fondů. V ČR byl zaveden v roce 2013 a přihlásilo se do něj asi 85 000 lidí.

Zamítl/a bych referendum o zrušení církevních restitucí

Návrhem ústavního zákona mělo být vyvoláno referendum o zrušení zákona o církevních restitucích, který přijala minulá Sněmovna. Hlasovalo se o zamítnutí, tj. ANO=proti referendu, NE=pro referendum

Hlasoval/a byste pro zákaz prodeje o svátcích?

V obchodech nad 200m2 mělo být zakázán prodej 1.1., 8.5., 28.9., 28.10., 25.12., 26.12 a o velikonočním pondělí.

Hlasoval/a bych pro rychlejší růst důchodů

Novela zákona o důchodovém pojištění vrací rychlejší pravidla pro růst důchodů platná před rokem 2012 - důchody porostou o inflaci a třetinu růstu reálných mezd. Novela navíc důchody jednorázově zvyšuje.

Hlasoval/a bych pro tzv. "daňový balíček" (2014)

Tzv. "daňový balíček” z roku 2014 mimo jiné zvyšuje daňovou slevu na druhé a další dítě, zavádí slevu pro aktivní důchodce, na druhou stranu omezuje výdajové paušály pro živnostníky

Hlasoval/a bych pro tzv. "daňový balíček" (2017)

Tzv. "daňový balíček” z roku 2017 mj. zvyšuje daňovou slevu na druhé a další dítě, umožňuje opět živnostníkům používat paušály bez ztráty daňového zvýhodnění na děti.

Hlasoval/a bych pro zrušení zdravotnických regulačních poplatků

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění ruší většinu regulačních zdravotnických poplatků, zejména poplatek 30 Kč za recept a návštěvu ambulantních specialistů. Zachován zůstává pouze poplatek 90 Kč za pohotovost.

Hlasoval/a bych pro zákon o rozpočtové odpovědnosti.

Návrh měl např. zavést limity výše veřejného dluhu či založit Národní rozpočtovou radu, jež by kontrolovala jejich dodržování. Při přílišném zadlužení státu by mimo jiné došlo k automatickému snižování platů poslanců a senátorů.

Volební kampaně stran by měly mít finanční limity

Návrh závádí např. pro sněmovní volby pro strany limit 90 milionů Kč na kampaň.

Nahlížení do registru majetkových přiznání veřejných funkcionářů by mělo být omezeno

Veřejní funkcionáři a politici (zhruba 35 000 lidí) musejí podávat majetková přiznání do veřejně dostupného centrálního registru. Padl návrh na omezení přístupu do tohoto registru tak, aby přniznání z doby vstupu do veřejné funkce nebyla zveřejňována.

Hlasoval/a bych pro podporu sankcí EU vůči Rusku

Hlasování o usnesení: "Poslanecká sněmovna vyzývá předsedu vlády, aby při nadcházejících jednáních o sankcích Evropské unie vůči Rusku postupoval v maximální shodě a jednotě s postojem většiny členských států EU."

Odmítáte kvóty pro přijímání uprchlíků pro členské země EU?

Sněmovna hlasovala o přijetí usnesení: "Poslanecká sněmovna odmítá povinné kvóty pro přijímání uprchlíků v jednotlivých členských zemích EU."

Česká armáda má působit na misích v Afghánistánu a v Mali

Návrh na působení sil ministerstva obrany v letech 2017-2018 počítá s nasazením českých vojáků nejvíce v Afghánistánu (do 270 lidí) a v Mali (do 60 lidí)

Stát by měl mít možnost vyhostit cizince kvůli spáchání trestného činu

Návrh zavádí možnost zrušit povolení k dlouhodobému pobytu cizincům, kteří spáchali úmyslný trestný čin. Podle zastánců návrh pomůže zbavit se nežádoucích cizinců, podle odpůrců návrh prohlubuje dvojí standard práva pro cizince a občany ČR, což je překážkou integrace cizinců do společnosti.

Hlasoval/a bych pro přísnější pravidla pro vyplácení doplatku na bydlení

Novela zpřísňuje podmínky vydávání doplatku na bydlení. Jejím cílem má být omezení příp. zneužívání těchto sociálních dávek provozovateli ubytoven. Maximální výše nájemného má být úměrná částce místně obvyklé.

Do školky by měly být přijímány i děti bez očkování

Podle dosavadní úpravy nesmí do školky docházet neočkované dítě (pokud není imunní nebo mu očkování škodí). Návrh Senátu tuto povinnost ruší, čímž fakticky oslabuje povinnost očkovat.

Hlasoval/a bych pro faktické zrušení lesních školek.

Návrh by mj. vedl k faktické likvidaci tzv. "lesních školek" např. z důvodu příliš přísných hygienických nároků. Podle zastánců povede návrh ke zvýšení kvality předškolních zařízení. Podle odpůrců by lesní školky měly být zachovány.

Možnost podstoupit umělé oplodnění by měly mít i nesezdané ženy

Nyní lze v ČR podstoupit umělé oplodnění jen na žádost manželů.

Školy by měly mít povinnost zaměstnávat učitele i přes prázdniny

Návrh zakazuje zaměstnávat učitele jen na deset měsíců v roce, tzn. před prázdninami je propustit a opět je přijmout až na začátku školního roku.

Ochrana domovní svobody má mít přednost před kontrolami topení v kotlích

Vláda navrhla, že v případě podezření na to, že někdo doma topí nekvalitním palivem, mohou to úředníci zkontrolovat přímo v domě. Padl návrh na vyřazení této nové pravomoci úřadů.

Finanční podpora výroby biopaliv by měla skončit

Návrh vypouští ze zákona o spotřebních daních podporu tzv. biopaliv.

Hlasoval/a bych pro ponechání ochrany přírody v Národním parku Šumava.

Návrh rozšiřuje 3. zónu Národního parku Šumava, umožňuje za splnění určitých podmínek kácet na celém území parku a lovit všude mimo obce. Ochrana přírody se tedy fakticky snižuje na úroveň v běžných hospodářských lesích. Hlasovalo se o odmítnutí tohoto návrhu, tj. ANO=více ochrany, NE=méně ochrany

Hlasoval/a bych pro omezení povinnosti recyklovat obaly.

Pozměňovací návrh omezuje předchozí úroveň povinné recyklace obalů, a to nejvíce ze všech podaných pozměňovacích návrhů.

Cigarety by měly zdražit v důsledku vyšší spotřební daně

Příslušný návrh zvyšuje spotřební daň tabákových výrobků, což podle odhadů zdraží cigarety o tři až čtyři koruny za krabičku. Podle zastánců vyšší ceny cigaret zvyšují příjmy státního rozpočtu, podle odpůrců snižují životní úroveň lidí, kteří jsou na cigaretách závislí.

V restauracích by mělo být zakázáno kouřit

Návrh zakazoval kouření v restauracích, kinech nebo sportovních halách s výjimkou elektronických cigaret nebo vodních dýmek.

Měla by být na některých úsecích dálnice zvýšena nejvyšší povolená rychlost?

Příslušný návrh umožní zvýšit rychlostní limit ze 130 na 150 km/h na čtyřech vybraných úsecích dálnic a z 90 na 110 km/h na celkem 200 km silnic 1. třídy. Podle zastánců pomůže urychlit dopravu, podle odpůrců zvýší riziko dopravních nehod.

Mělo by být kupování si a nošení zbraně ústavním právem?

Šlo o formulaci “Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo” s odkazem na to, že jsou povinni podílet se na zajišťování bezpečnosti ČR.

Starostové mají být nadále voleni zastupitelstvem, nikoliv přímo

Podle kritiků volby zastupitelstvem by přímá volba zvýšila možnosti občanů rozhodovat o vedení obce, podle zastánců by hrozilo nebezpečí populismu.

Hlasoval/a bych pro posílení kontrolních pravomocí NKÚ

Novela ústavy rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ten může nově kontrolovat i hospodaření krajů, obcí, dalších veřejných institucí a veřejně vlastněných podniků.

Hlasoval/a bych pro novelu Služebního zákona

Novela mj. zavádí povinnost skládat úřednickou zkoušku, rozděluje náměstky na úřednické a politické a zavádí pozice státních tajemníků. Podle zastánců novela pomůže v boji proti korupci, podle odpůrců změny nezajistí dostatečné odpolitizování veřejné správy.

Hlasoval/a bych pro zrušení "přílepků" k návrhům zákonů.

Novela zakazuje k návrhům zákonů připojovat nesouvisející změny legislativy, tzv. "přílepky". Kromě toho ukládá povinnost identifikovat předkladatele pozměňovacích návrhů ve výboru a zaznamenávat hlasování na schůzích výborů po jménech.

Hlasoval/a bych pro ponechání lustračních zákonů.

Návrh měl zrušit zákaz zastávat některé funkce ve veřejné správě pro osoby spojené s komunistickým režimem před rokem 1989 (tzv. lustrační zákony). Hlasovalo se o zamítnutí, tj. ANO=ponechat, NE=zrušit lustrační zákony

Hlasoval/a bych pro zřízení sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Opencard.

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny má za úkol prověřit činnost orgánů činných v trestním řízení a kontrolních orgánů v kauze multifunkčních čipových karet Opencard pro obyvatele Prahy. Kauza je spojena s podezřením na korupci ohledně nevýhodných smluv mezi Prahou a firmami, které Opencard provozují.

Hlasoval/a bych pro snížení práv a ochrany zákazníků mobilních operátorů.

Novela zhoršuje zejména postavení podnikatelů a firem. Ti musí nově při předčasném odstoupení od smlouvy uhradit celý zbývající závazek. Pro všechny zákazníky se např. nově zhoršují možnosti jak mobilního operátora opustit bez sankcí.

O blokování webových stránek kvůli nepovolenému hazardu by měl vždy rozhodovat soud

Šlo o protinávrh k tomu, aby úředníci Ministerstva financí měli mít možnost nechat zablokovat webové stránky s nepovoleným hazardem. Příznivci tohoto protinávrhu argumentovali nebezpečím cenzurování ze strany MFČR, odpůrci poukazovali na pomalost soudů v ČR

Zpravodajské služby by měly mít možnost používat data mobilních operátorů

Příslušný návrh rozšiřuje pravomoci zpravodajských služeb, nově by měly mít možnost např. zjistit majitele telefonního čísla. Omezí se rovněž ochrana údajů bankovním tajemstvím. Podle zastánců návrh pomůže v boji proti kriminalitě, podle odpůrců povede k omezení soukromí občanů.

Hlasoval/a byste pro přerušení jednání Sněmovny o Čapím hnízdě?

Ve Sněmovně se projednával bod Kauza Čapí hnízdo a padl návrh, aby se projednání přerušilo až do zveřejnění výsledků šetření této věci od OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům), tj. až do doby po volbách.

Policie měla mít možnost obvinit poslance Novotného

Poslance Novotného a Borku chtěla policie obvinit v případu machinací s evropskými dotacemi v Karlovarském a Ústeckém kraji.

Velký pátek by měl být státním svátkem

Hlasoval/a bych pro zavedení EET (elektronické evidence tržeb)

Elektronická evidence tržeb (EET) vyžaduje, aby každá tržba v restauraci nebo obchodě (a za další služby od příštího roku) byla okamžitě odeslána po internetu Finanční správě.

1/45

Důležité otázky

Označte otázky, ktoré jsou pro Vás nejdůležitější. Zpřesníte tím výsledek. Tento krok není povinný a můžete ho přeskočit.

kohovolit.eu
Najdete na iDNES.cz