iDNES.cz / Volby

  • Sobota 29. února 2020 Horymír

Volební kalkulačka

O projektu Začít znovu


Měla by se uzákonit možnost celostátního referenda vypisovaného na základě petice.

ČR by měla usilovat o zavedení společné evropské měny (euro).

Projekt elektronické evidence tržeb (EET) by se měl zrušit.

Občané by měli mít možnost předložit návrh zákona pomocí petice.

Měla by být zavedena možnost volit po internetu.

Měl by být zaveden tzv. klouzavý mandát - za poslance nastupuje po dobu jeho členství ve vládě dočasný náhradník.

ČR by měla zcela zastavit přijímání uprchlíků muslimského vyznání.

V ČR by měla být plošně zakázána stavba mešit.

ČR by měla vystoupit z EU.

Státy EU by měly řešit otázky týkající se azylu a uprchlictví jednotně a koordinovaně.

ČR by měla usilovat o udržování obchodních vztahů i se zeměmi, které porušují lidská práva

Místo ČR je v jádru EU.

Minimální hrubá mzda by měla být nejméně 14 000 Kč měsíčně.

Daň z převodu ("nabytí") nemovitosti 4 % by se měla snížit.

Spotřební daň na alkohol by se měla zvýšit.

Povinnost posílat kontrolní hlášení k DPH by se měla zrušit.

Zaměstnaní lidé v předdůchodovém věku by měli být daňově zvýhodněni.

Měla by se zvýšit daňová progrese daně z příjmů u lidí (tj. vyšší sazba daně pro vyšší příjmy)

Ekologické zemědělství má být podporováno více než ostatní zemědělství.

Inkluzivní vzdělávání se má podporovat alespoň tak jako dnes.

Technické vzdělávání na středních a vysokých školách by mělo být státem podporováno na úkor jiných oborů.

Mělo by se začít platit školné na veřejných vysokých školách.

Pěstovat marihuanu pro vlastní potřebu by mělo být legální.

Homosexuální páry by měly mít možnost adoptovat děti.

V cirkusech má být zakázáno účinkování volně žijících druhů zvířat (např. lvů, velbloudů, slonů).

Klecový velkochov zvířat (např. slepic) by měl být zakázán.

Zákaz jízdy kamionů by měl být oproti současnému stavu rozšířen.

Imunita poslanců a senátorů by měla být omezena tak, že by se vztahovala jen na proslovy v Parlamentu.

Používání glyfosátu (např. v Roundup) by mělo být zakázáno.

ČR má finančně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Očkování dětí by mělo být nanejvýš doporučené.

Provozovatelé internetových stránek a aplikací mají být povinni vymazat "falešné zprávy" (Fake News), na které byli upozorněni.

Konkurence mezi exekutory by se měla odstranit zavedením místní příslušnosti exekutorů.

Insolvenční zákon by měl být upraven tak, aby umožnil návrat do ekonomicky aktivního života většímu počtu osob i za cenu zhoršení postavení věřitelů.

Vlastnit zbraň má být ústavní právo

1/35

Důležité otázky

Označte otázky, ktoré jsou pro Vás nejdůležitější. Zpřesníte tím výsledek. Tento krok není povinný a můžete ho přeskočit.

Najdete na iDNES.cz